a város arca
ITTMOST BLOG
TEMESVÁRI BALÁZS
Sikeres járványmenedzselés

A kronavírus-járvány okozta problémákra gyors és jó válaszokat adott a Veszprémi Közüzemi Szoláltató Zrt. Az elmúlt hetek vállalatvezetési tapasztalatát osztotta meg velünk dr. Temesvári Balázs vezérigazgató.

Az idei tavaszra sokáig fogunk emlékezni, mert a kialakult járványhelyzet miatt magánemberként és cégvezetőként is számos olyan új helyzettel és feladattal találtuk szembe magunkat, amelyek kezelésére nem voltak jó példák, gyakorlatok és módszerek. Az új kihívásokat még inkább fokozta, hogy nagyon rövid idő alatt következtek be a változások és teremtettek új feltételeket. Ebben a felfokozott helyzetben kellett számos olyan nagy súlyú döntést meghozni, amelyek hatásaival és eredményeivel, hatékonyságával nem lehettünk tisztában, mégis cselekedni kellett. Azt éreztük és tudtuk, hogy minden elvesztegetett óra és nap beláthatatlan következményekkel járhat, akár emberéleteket is veszélyeztethet. A VKSZ Zrt, mint Veszprém legnagyobb közszolgáltatója, minden rendelkezésére álló eszközzel az ügyfeleinek és munkatársainak egészségét védő olyan intézkedéseket vezetett be, amellyel a vírus továbbterjedését próbálta megakadályozni. A megelőzés és a biztonság megtartása volt a legfontosabb feladatunk, melynek kapcsán számos fontos beavatkozást foganatosítottunk. Intézkedési tervet készítettünk a vészhelyzet kezelése érdekében. Valamint azonosítottuk azokat a kulcs létesítményeket és tevékenységeket, amelyeket üzemeltetni, illetve fenntartani szükséges volt a pandémia esetén is a munkavállalók védelme mellett. 

Ahogy az élet más területein, így a munkafolyamatainkban is a hagyományos kapcsolattartási formák korlátozottabbá váltak. Ezért a figyelem nálunk is a digitalizáció irányába terelődött. Március közepén két nap alatt szerveztük meg és bonyolítottuk le, hogy azokon a területeinken, ahol a személyes jelenlét nem volt szükségszerű, ott a munkavállalóink home office-ban végezhessék a munkájukat. A szükséges eszközök logisztikájának megszervezése és a használt szofverek zavartalan működése komoly feladatot jelentett nemcsak a felelős területek szakemberinek, hanem a munkavállalóknak is. A távmunkavégzőknek is új kihívást jelentett az otthoni munkavégzés, hiszen 95%-uk azelőtt még sosem dolgozott home office-ban. Az otthoni munkavállalók esetében leginkább a munka és a magánélet összemosódása jelentett problémát. A gyermekeseknél előfordult, hogy a digitalis oktatás miatt a családi ügyeikkel is foglalkozniuk kellett a munkavégzés alatt, de nagy részük emiatt túlórázott is. Előfordult, hogy a távmunkavégzőket szabadidejükben is megkeresték munkaügyekkel, ugyanennyien túlóráztak amiatt, hogy home office-ban nehezebben tudták abbahagyni időben a munkát. A felmerült nehézségek ellenére is a közel két és fél hónapos tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy az érintett kollegák fegyelmezetten és lelkiismeretesen végezték a munkájukat az új körülmények között is. Ebben természetesen segítségünkre voltak/vannak azok a vállalatirányítási és egyéb, távolról is működtethető informatikai rendszerek, amelyeket társaságunknál már az elmúlt években fokozatosan bevezettünk és használunk a SMART elvek jegyében. A távmunkavégzők esetében a legnépszerűbb kapcsolattartartási forma még mindig az e-mail és a telefon, de nagy számban vannak olyanok is, akik a közösségi médián keresztül kommunikálnak egymással. Egyes esetekben pedig az új trendnek számító csoportmunka eszközök is kipróbálásra kerültek. Mivel a személyes kapcsolatokat redukálni kellett, de az élet nem állhatott meg, így vezetői szinten is bevezetésre kerültek a modern kommunikációs megoldások, így a webes megbeszélések. Ennek keretében kerültek megtartásra a heti rendszeres vezetői értekezletek, de így tárgyaltunk például hulldékkezelési témában a partnereinkkel is. Kényszerből bár, de stílszerűen ezt a kommunkációs formát alkalmaztuk az EKF2023-at is érintő SMART Veszprém-Balaton projekt egyes elemeinek egyeztetéséhez is. Valamint sikeresen alkalmaztuk ezt az eszközt az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések megtartására. Az egységes vállalatirányítási rendszerünket ilyen körülmények között is megbízhatóan tudtuk működtetni, így naprakészek maradtunk a társaságunk napi ügyeiben. 

A járvány okozta megpróbáltatások ellenére munkaválallóink pozitívumként értékelték társaságunknál a digitalizáció fejlődését, többségük szerint a járvány lecsengése után is érezhető lesz ennek hatása. Nagy részük esetében a koronavírus miatt a digitális kapcsolattartás jelentősége felértékelődött, egyre többen és gyakrabban tervezik használni majd a digitális eszközöket. Bár a járványhelyzet jelentősen befolyásolta a kapcsolattartási szokásokat, de pozitívumként megállapítható, hogy a kialakult helyzet miatt a távmunkavégzők nagy része több olyan dolgot is elsajátított a digitális kapcsolattartás terén, amelyeket korábban nem ismert vagy mert alkalmazni.

Temesvári Balázs, VKSZ Zrt. vezérigazgató
Fotó: Kovács Bálint, Domján Attila