a város arca
MESSENGER
PETHŐ IMRE
Okos város – okos közösség – okos média

A jövő lakóhelyét, ahol az intelligens digitalizáció és a humán emberi értékrend találkozik, csakis elkötelezett, egymásra figyelő emberek épithetik. Ezeknek a közösségeknek egy másfajta kommunikációra, mondhatni okos médiára van szükségük.

Az okos város (smart city) valójában nem egy városépítészeti kategória, hanem egyfajta világnézet, egyfajta városfejlesztési elkötelezettség, ami felülemelkedik a hétköznapokon, azok ellentétein. Ez az emelkedettség adja a közösségek és kommunikációjuk vezérfonalát.

Ehhez egy újfajta kommunikációs látásmódra van szükség. Mindig egy ügy, egy fontosabb fejlesztés, projekt köré kell szerveződni. Azt kell bemutatni több oldalról, annak kapcsán kell véleményeket megfogalmazni, és az olvasót, a közösséget állásfoglalásra sarkallni.

Ehhez a feladathoz a leghatékonyabb eszköz az internet világa, ahol  szöveges, álló vagy mozgóképes „cikkek” is megjelenhetnek, ahol nem kell feltétlenül médiamunkásnak lennie az alkotóknak, ahol a vélemény, a személyes állásfoglalás erőteljesebben számít.

Az élményszerű média a leghatékonyabb. Az alkotó csapat és az olvasók számára egyaránt élményt kell nyújtania. Csakis ebben az esetben tud nagyon hatékony lenni, csakis ebben az esetben tud mozgató erővel, alkotó erővel rendelkezni a médium.

Ez a projektalapú, önmagát és környezetét folyamatosan fejlesztő okos média nagyon erős hatással van környezetére, közösségére. Kölcsönösen erősítik, fejlesztik egymást. És ezáltal szebbé, élhetőbbé teszik mindennapjaikat.

P. S. A Veszprém Portré (vportre.hu) ösztönösen ilyen médiumnak indult 2011 nyarán. Kultúráról kívánt elsősorban beszélni, de közéleti, életmódbeli kérdéseket is felvetett. Két szerkesztővel és sok-sok bedolgozóval, még több véleményt formáló baráttal tette meg az elmúlt tíz évet, és hozott létre 22 lapszámot, gyűjtött több mint 70 000 egyéni olvasót Dél-Afrikától Veszprémen keresztül Pestig.

Most azonban a ráérzést egyfajta tudatossággal erősítjük meg. Az innovációra, a megszokottól eltérő, egyéni hangra helyezzük a hangsúlyt, legyen szó gazdaságról, kultúráról, tudományról. Bármiről. A jövőt próbáljuk megfogalmazni, miközben a jelenben élünk.

Pethő Imre
Fotó: Domján Attila