a város arca
Program
Laczkó Dezső Múzeum

 

Varázslatos porcelánvilág

Kecsesség. Törékenység. Gazdagság. Igényesség. Szépség. És sorolhatnák azt a sok-sok jelzőt, ami a porcelánról eszünkbe jut. Ezt a nemes, költői anyagot, történetét mutatja be a Laczkó Dezső Múzeum tárlata.

A porcelán a kezdetek óta a gazdagság, a szépség, az igényesség megjelenítője. Ha nézzük a herendi remekműveket, a költészet, az anyag, a porcelán költészete jut eszünkbe. Alkotóik,  megálmodóik anyaggal verseltek, fejezték ki gondolataikat, és üzennek nekünk. Ezt az üzenetet mutatja be a Laczkó Dezső Múzeum tárlata, ahol megismerhetjük a megye keménycserép- valamint porcelángyárainak története mellett a színek és motívumok világát.

A kiállítás történelmi áttekintést nyújt a Herendi Porcelánmanufaktúra történetéről tárgyakon keresztül, számos múzeumi műtárgy segítségével.

A „Varázslatos porcelánvilág” című tematikus tárlat 2012-ben egész évben várja a porcelán barátait Veszprémben.

 

 

Örményország mitikus földjén – Pillanatképek Örményország történelméből

Az UNESCO a Könyv évének 500. évfordulója alkalmából Örményországot jelölte ki, hogy az eseménnyel kapcsolatos rendezvényeket koordinálja, és Jerevánt 2012-ben a „Könyv városának” nevezte ki. A kiállítás ennek kapcsán született,  ősi örmény  kéziratokat, könyveket, imakönyveket mutat be, illetve tablókon vezet végig az örmény könyvnyomtatás történetén.

A tárlaton láthatók a Jereváni Történelmi Múzeum tulajdonában levő, Kr. előtti 11–10. századból származó – bronzkori – ékszerek, szobrocskák. Örményországot a történelem viharai többször megtépázták, politikai és egyéb okokból sokszor kellett a gazdasági/politikai irányítást más városba vinni. A kiállítás szemléltető tablókon mutatja be a 13 fővárost és az akkori környezetet.

Ashot Baghdasariyan képzőművész legkedvesebb anyaga a bronz. Ebből a nemes, aranyfényű anyagból kivonja a lényeget, s felfedi művészi szándékát. A bronz megmunkálásakor felszaggatja a rétegeket, durva szakadásokat, repedéseket, ráncokat, szoros csomókat és göröngyöket hozva létre. Ashot Baghdasaryan az adott alkotáshoz a hozzá illő érzelmi hangsúlyt párosítja. Az elmúlt évek alatt született szobrai mind az állhatatos lelkületű embert magasztalják, aki emellett egész fizikai megjelenésében a törékenységet hordozza magában.

A kiállítás 2012. május 24. és július 2. között tekinthető meg.

 

 

Szellem … a tárgyban, … a helyben, … a képben – állandó kiállítás

A tárlat célja nem az, hogy valamiféle fiktív megye-történelmet mutasson be, hanem az, hogy a megye területéről származó, de csupán a múzeumba kerülésükkel kulturális örökségünk részévé vált tárgyakat vonultassa fel és értelmezze. Ezeknek a tárgyaknak a zöme nem tekinthető a klasszikus értelemben vett történelem részének. Számos közülük – főként a régészeti leletek, de egyes néprajzi tárgyak is – csupán a mindennapi élet használati eszközei voltak, s mint ilyeneknek sem a használók, sem az örökösök nem tulajdonítottak jelentőséget. Évszázadnyi vagy évezrednyi időt töltöttek a földben elrejtve, vagy a padláson szemétként kidobva, a kollektív emlékezetből kitörölve, mígnem a régész lapátja és ásója, a néprajzos és a történész vizslató szeme rájuk nem akadt, a múzeum pedig leltározó rendszere segítségével „múzeumi tárgyat” nem csinált belőlük. „Történelmi” tárggyá csupán azért lettek, mert a múzeum őket azzá tette. Ez a változás azonban megfosztotta a tárgyakat a saját életidejüktől.

Részben szembefordulva e folyamattal, a kiállításban a tárgyak kontúrjának meghúzása mellett a fő törekvés az volt, hogy a tárgyakat „helyzetbe” hozzák, idejüket visszaadják. A tárlat meg szeretné mutatni azt, hogy milyen folyamaton megy keresztül egy tárgy, míg a múzeumba kerül, és ott „újraéled”; milyen eredeti kontextust határoz meg pusztán a jelenlétével; mit jelentett, jelenthetett „eredeti” használati közegében, és mit jelent ma nekünk. A cél, hogy a tárgyak eredeti jogaikba és egy más típusú emlékezeti folyamba el- és visszahelyeződjenek, hogy úgy tekinthessünk rájuk, mint ami „miénk”.

 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság honlapja: http://www.vmmuzeum.hu

 

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum