a város arca
Arcvonal
A jelenlegi oktatás túlterhelt minden oldalról

Mentálhigiénés támogatással, nagyobb tanári szabadsággal, kevesebb tananyaggal lehetne oldani a mostani túlterhelt és ezért túlfeszített oktatást tanulóknál, tanároknál, szülőknél egyaránt – összegezte véleményét Bozsik Ildikó pszichopedagógus. 

Mi az iskola szerepe életünkben?
Véleményem szerint az iskola szerepe nagyon komplex. Életkortól függően egyrészt azon tudásanyag átadása és elmélyítése, mely komplex ismeretanyagot jelent az egyén számára a világ megismeréséhez, másrészt testi-lelki fejlődést biztosít, melyben fontos szerepet kap az egészséges életmód valamint a szociális készségek, amely többek között alkalmazkodást, szabálytudat, felelősség, döntésképesség, ön-és társismeret elsajátítását is magában foglalja. 

Milyen problémákkal küzd a mai iskola? Diák, szülő és a tanárok szempontjából?
A mai iskola problémája, hogy a túl sok tananyag és kevés az idő a széleskörű ismeretek átadásához, azok elmélyítéséhez. Túlterheltség jellemző minden oldalról, mint szülő, diák, pedagógus oldaláról. És ebből származnak a problémák: kiégés, érdektelenség, motiválatlanság, személyiségzavarok, tanulási problémák, melyekkel a mai iskolarendszer küzd. 

Hogyan tudunk ezek ellen védekezni? Mi a megoldás?
A „kevesebb néha több” elvével lehet ellene védekezni. Megoldás lehet, a kevesebb, de hatékonyabb ismeretanyag, több idő az elmélyítésre, és a pedagógusoknak az ismeretanyagok szabad választása, valamint módszertani szabadsága.
De mindez egy erőteljes mentálhigiénés támogatás nélkül ez kevés. Segíteni, támogatni kell a diákot, szülőt, tanárt egyaránt.  Ez az iskolavezetés felelősége, feladata.

Milyennek kell lennie a jövő iskolájának?
A jövő iskolájának figyelembe kell venni a gyermekek igényeit. Rugalmas, sokoldalú, gyakorlatiasabb oktatást valósít meg, ahol az ismeretanyagokat több érzékszerven keresztül (látom, hallom, érzem, tapintom, tapasztalom) sajátíthatja el a diák. A mentális fejlődés érdekében fontos szerepet kap a fent említett szociális készségek fejlesztése is, például az empátia kialakítása, megfelelő ön- és társismeret, felelősségvállalás, önálló döntéshozó képesség kialakítása A mai világban a pénz ismerete és használata szintén fontos alkotóelem. 
Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség. fel kell ismerni a mentálhigiénés támogatás szükségességét, súlyát! 


Pethő Imre