a város arca
TÁRLAT
KÉK MADÁR TÁNCMŰHELY
A boldogság kék madara

A Kék Madár Táncműhely a 2016/17-es tanévtől működik klasszikus balett és moderntánc tanszakokkal. Csoportjaink több korosztályban indulnak.

Óvodásoknak és kisiskolásoknak játékos gyerektáncot és klasszikus balett előkészítő gimnasztikát tanítok, valamint a klasszikus balett alapgyakorlataiból óvodásoknak és kisiskolásoknak is könnyen megtanulható, leginkább a láb- és kartartások elsajátítását célzó gyakorlatokat. A gyermekek megfelelő alapozás után a klasszikus balett gyakorlatok rendszeres gyakorlásával sajátíthatják el a helyes testtartást és az esztétikus, plasztikus mozgást. A foglalkozásokon nem csak a testet erősítjük, hanem megismerkedünk a tánc, mint különleges kommunikációs nyelv, érzelmeket és gondolatokat közvetítő művészi formájával.

Óráimon nagy hangsúlyt fektetek a láb- és lábfej izomzatának fejlesztésére, valamint a gerincoszlop melletti izomzat erősítésére, a helyes testtartás tanítására. A gimnasztikai gyakorlatok egyszerre erősítik és nyújtják az izomzatot, rugalmassá teszik a testet, ügyesítik a gyermek mozgását. A balett gyakorlatok, amelyek a különböző láb- és kar pozíciók felvételéből, megtartásából, és ezek váltásaiból, illetve a láb- és karvezetések kombinálásából állnak, fejlesztik a gyermek koordinációs képességét, az egyensúlyérzékét és a koncentrációs képességét egyaránt. A különböző ritmikájú és dinamikájú lépésgyakorlatok, ugrások fejlesztik a ritmusérzéket, a térben való tájékozódás képességét.

A gyakorlatok kísérő zenéje többnyire klasszikus zene, de óráimon a gyerekek megismerhetnek magyar, illetve más népek tradicionális zenéje alapján komponált, úgynevezett világzenéket is. Kisiskolás csoportjaimban a rövid, vidám koreográfiákhoz, mozgássorokhoz az életkornak megfelelő klasszikus zenei műveket, valamint megzenésített gyermekverseket (Kaláka, Misztrál) játszok le. Kiválasztásuk során igyekszem arra is figyelni, hogy a megzenésített versek az adott évszaknak és ünnepkörnek megfelelőek legyenek.

A gyermek tanulmányai, tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülése, a gyakorlás körülményeinek megteremtése, rendszeres és folyamatos biztosítása, az órákon való megjelenés – különösen a kisiskolás korban – igényli a szülők, a családok szervező és segítő tevékenységét.

A tánc nagy összpontosítást, figyelmet és fegyelmet igénylő művészi mozgásforma, melynek szigorú rendszere rendre neveli a tanulót. A szülő segítse gyermekét, hogy az előírt felszerelésben jelenjen meg az órákon, amely feltétel segíti a tanulási folyamatot.

A tanév során a foglalkozásokon, a fellépések, bemutató órák és vizsgák alkalmával a tanulók többnyire csoportban dolgoznak. Azaz közösséget alkotnak egymással való együttműködésben, együtt táncolásban és ennek következtében felelősek egymásért és egymás munkájáért. Kérjük a szülőket, családokat segítsék gyermeküket ebben a fontos személyiségfejlődési folyamatban!

A Táncműhely tantervi programja lehetőséget nyújt a növendékek mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, tér- és formaérzékének, fizikai állóképességének és ritmusérzékének fejlesztésére, gazdagítására. További célja, hogy a növendékek olyan készségeket fejlesztenek, amelyeknek köszönhetően kiegyensúlyozottá és magabiztossá váljanak a mindennapi életben, mindezt hasonló érdeklődésű társaik körében, jó hangulatú órák keretében. Hozzájárul, hogy a növendékek személyisége nyitottá váljon a művészetek iránt, kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A klasszikus balett és a modern tánc rejtelmeibe az alábbi tanárok segítenek:

Turós-Máté Kinga
Szász Dániel
Györke Tímea
Kondics Gergely

Szöveg és képek forrása: Kék Madár Táncműhely, Turós-Máté Kinga