a város arca

Laczkó Dezső Múzeum

„Az ékesítés módja és jelleme” – Népművészet Veszprém megyében

A kiállítás június 16-án nyitotta meg kapuit a Laczkó Dezső Múzeumban, ahol a megye népművészetével ismerkedhetnek meg a látogatók.

A parasztember számára a művészet nem elkülönült valóság volt, hozzátartozott mindennapi életéhez a tárgyak ékesítése. Az ékítés egyfajta nonverbális, beszéden kívüli nyelv volt, ami ugyanúgy hozzátartozott a tárgyhoz, mint az asztalhoz a lába, a kaszához a nyele. Egy tárgy soha nem használódott el,  csupán más funkcióval ruházták fel. Ezért is lehetet, hogy a tárgyak gyakran nemzedékről nemzedékre öröklődtek.

A polgári, városi ember aztán egy napon rácsodálkozott a parasztemberek kézműves gyakorlataira, nemzeti karaktert, ősiséget és esztétikai értéket fedezett fel benne. Értékelni és vásárolni kezdte az egyszerű kézi munkákat, fazekas termékeket, szőtteseket, faragott holmit, megőrzésükre hagyományfenntartó mozgalmakat hozott létre.

„Az ékesítés módja és jelleme” című kiállítás felöleli ezt az ívet, és sok-sok szép tárggyal mutatja be a népi kultúra különféle területeit, a gazdálkodástól a bútorművességen át az ünnepig.  A tárlat 2012. február 5-ig látogatható.

 

„Felszabadulástól a megszabadulásig”

A szovjet Déli Hadseregcsoport gépiesített lövészhadosztályának utolsó egységei 1990. november 3-án hagyták el Veszprém térségét, felszabadult a Dunántúl. Erre emlékezhetünk akkor, amikor ellátogatunk a Laczkó Dezső Múzeum „Felszabadulástól a megszabadulásig” – Emlékezés a szovjet csapatkivonás 20. évfordulóján című kiállításra.

A kiállítás célja bemutatni a szovjet hadsereget és annak katonáját, az egyént, aki elfoglalta és birtokba vette Magyarországot, aki része lett hétköznapjainknak a közel fél évszázad során, amíg itt tartózkodott.

A tárlat különlegessége, hogy a városi és megyei polgárok segítségével épült, akik emlékeikkel, saját gyűjtésükkel és személyes tárgyaikkal járultak hozzá a kiállítás sikeréhez. Ezzel közel 50 év szovjet megszállását helyezik más perspektívába. Az ember és a hétköznapok kerülnek előtérbe, a politika csak a hátteret szolgáltatja.

A tárlat június 19. és november 4. között látogatható.

 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság honlapja: http://www.vmmuzeum.hu

 

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum