a város arca
Világunk
Organikus világ, annak hiánya, mű világok

"Nézd a virágokat, hívek e földi világhoz,
bárha a sorsuk sors töredéke marad."

R. M. Rilke

Egy virág is szép, egy virágos kert is az, van-e szebb egy vadvirág csokornál? Vagy a fák, az erdők világa: túl azon, hogy szépek, ma már bizonyított, hogy az erdők jótékonyan hatnak az ember mentális egészségére. Az erdők szerves kapcsolatban vannak az ott élő állatokkal, s ez igaz a Föld más területeire, a tengerekre, óceánokra is. Az állatok szerepe is felértékelődött: hazánkban is egyre többen tartanak kutyát, macskát, élvezve ennek az együttélésnek a pozitív hatásait.

Az élő- és élettelen világ egy organikus, szerves világot alkot, melynek elemei, mint egy modern gépezet jól bejáratott fogaskerekei kapcsolódnak egymáshoz, hatnak egymásra. Az organikus építészet - amikor az épületek harmonikusan, szervesen illeszkednek a környezetükbe - által az ember is hozzájárulhat a szerves világ harmóniájához, alakíthatja azt.

Azt, hogy egy ember, hogy viszonyul a külvilághoz, nagyban meghatározza, hogy milyen világképpel rendelkezik. Nagyon szép volt Assisi Szent Ferenc világképe, aki emberek és állatok, madarak és fák nagy barátja volt, Napfivérként, Holdnővérként tekintett a Napra és a Holdra. Grandpierre Attila felfedezése nyomán ma már tudjuk, hogy a Nap egy sajátos élőlény, nem egy passzív gázgömb, James Lovelock pedig megalapozta a Föld élő voltának elméletét. Több ősi kultúra is a Napot Napistenként tisztelte, a Napnak és a Holdnak kiemelt szerepe van a hindu filozófiában is. 

Napjainkban viszont látjuk, hogy az emberi tevékenység következtében a szerves világ komoly sérüléseket szenvedett, és ez a folyamat tovább folytatódik. A pénz-kapitalizmus világa egy érdekek mentén széttöredezett világ, hiányzik belőle az egység - a pénz hatalommá vált. Az ősi társadalmak egyik bölcsessége, hogy az embernek a természettel egységben, harmóniában kell élnie, nem szabad kihasználni a természetet. A technika és a pénz mindenhatóságában hívő ember elfordult ettől a bölcsességtől, nagyban folyik a természet kihasználása, leigázása.

Az eredmény ismert: válságok sorozata, ha megoldódik az egyik, jön a következő. Hiányt látunk minden téren: adóssághegyek, amik szakértők szerint is visszafizethetetlenek. Az emberek világában gyakran tapasztalható a tolerancia hiánya, szeretet- és érzelem hiány - pénzzel megoldhatatlan problémák ezek. Pótcselekvések, hiánybetegségek alakulnak ki, sok a műanyag, mű élelmiszer, mű világok jöttek létre. Az egók tobzódásának kora ez, a részérdekek gyakran az összérdek elé kerülnek. Hazugságok, féligazságok, csúsztatások tömkelege, iparszerűen gyártanak "valóságokat", az egység nagyon hiányzik ebből a világból.

De létezik egy másik világ is. Hamvas Béla gyönyörűen írt az igazi szeretetről - ez a szeretet az emberi létezésnek egy másik dimenziója, a létezés teljességét adja. Az ilyen ember pozitívan tud hatni a környezetére, kapcsolódik a Földanya szerves világához.

Van egy mondás, hogy ahol megjelenik az igazi szeretet, ott egy világ középpont van. Akárhány ilyen lehet, az érdek világban ez elképzelhetetlen lenne. Megtapasztalhatod: mindannyian mások, mégis egyek vagyunk. A félelem, bizonytalanság helyett átélheted a jelenségekkel való örömteli egységet.

Reméljük sikerül megoldani a klíma válságot, megállítani a további negatív folyamatokat. Ehhez nagy szükség lesz a természet- és szeretet alapú világot építő emberekre, és ahhoz is, hogy a Föld a továbbiakban organikus világként, harmonikusan működhessen.

Poller Imre
Fotók: Polgár Martina