a város arca
Veszprém Future
PETHŐ IMRE
Veszprém fordulópont előtt

Veszprém hazánk egyik legszebb városa. Sőt, számunkra, akik itt lakunk, a világ egyik legszebb helye. Veszprém sokszínű város. Történelmi múltja egészen a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza, amikor is Géza fejeledelem püspökséget alapított a várhegyen. Ezzel a katolikus egyház egyik valóságos és szellemi központjává tette városunkat. Iskolaváros, egyetemi város, fesztiválváros, zöld város – sorolhatnánk napestig jellemzőit. Kulturális élete messze földön híres, kórusai, zenekarai ismertek, elismertek, állatkertje miatt sokan több száz kilométert utaznak, hogy láthassák.

Veszprém a Bakony és a Balaton találkozásánál, a Séd által felszabdalt fennsíkon hazánk egyik legélhetőbb városa ‒ köszönhetően gyönyörű fekvésének, épületeinek, szellemiségének. Veszprém szerethető, élhető város.

De most fordulópont előtt áll. A 21. század a folyamatos fejlődésről, az állandó kihívásokról és az azokra adott válaszokról szól. Veszprémnek is válaszolni kell ezekre a kihívásokra. Veszprémnek nem szabad megállnia, folyamatosan fejlődnie kell, mozgásban kell lennie, mert különben lemarad.

Adottságaink, múltunk, eredményeink kiválóak. Fekvésünk egyedülálló. Szinte azonos távolságra vagyunk a nyugati határtól és Budapesttől. Lépésekre van tőlünk a Balaton, a Bakony. Sikeres múltunk és jelenünk az itt élők szellemiségének köszönhető. Ez a veszprémiség ölt testet az épületekben, kultúránkban, iskoláink sikereiben, gazdasági eredményeinkben. Ez a szellemiség tartotta, tartja mozgásban életünket. Ez a sikereink kulcsa.

Számtalan híres embert adtunk a világnak.  Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella, Szent Margit, Vetési és Beriszló püspökök, Verancsics Faustus, a Cholnoky testvérek: Jenő, László, Viktor, Szilágyi Lackó, Ókovács Szilveszter, M. Tóth Géza, Freund Tamás csak néhány név a 11. századtól a 21.-ig, akik Veszprém érintésével, országosan, vagy éppen határainkon túl is ismertek, elismertek lettek. És akkor nem is beszéltünk azokról a hétköznapi hősökről, akik munkájukkal, helytállásukkal hozzájárultak, hozzájárulnak Veszprém fejlődéséhez. Veszprémnek miattuk is, valamint a jövő generációja miatt kell jó és helyes válaszokat adnia a 21. század kihívásaira. Nem szabad mástól várnunk a megoldást, a magunk tehetségéből kell előrelépni, a saját ötleteinket kell a kor elvárásaihoz és a hagyományainkhoz igazítani. Ha mindezt jól tesszük, akkor nem csak Székesfehérvár vagy Győr jelenti a sikert, a gazdagságot, hanem Veszprém is.

A mai korban a siker egyet jelent a kultúrával, a tudományossággal, a nyitottsággal, az újszerűséggel, a merészséggel, a bátorsággal.

Veszprémnek innovatívnak kell lennie. Ez a nyitott, állandóan megújulni kész magatartás eddig is jellemezte a várost, most azonban fokozottan kell élnünk ezzel a gondolkodással. Veszprémnek okos, intelligens, fejlődőképes városként muszáj működnie.

Mozgékonynak kell lennünk, nemcsak szellemiségünkben, hanem a hétköznapjainkban is. Szükségünk van az ország kelet-nyugati tengelyét jelentő 8-as számú főút fejlesztésére, valamint arra, hogy Győrrel jobb minőségű közút kössön össze minket. Nagyon fontos, hogy Veszprém gyalogos- és kerékpárbarát közlekedése tovább fejlődjön, és átlépje határait. Veszprémből számtalan gyalogos- és kerékpáros túra indulhatna ki, ez pozitív hatással lehetne turizmusára is. A mai kor egyik jellemzője a folyamatosan, állandóan fejlődő közlekedés.  A gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen a gyors, könnyű és sokrétű megközelíthetőség. Sokan az alapján döntenek egy hétvégi kirándulásról, egy céges tréning vagy iskolai kirándulás helyszínéről, gazdasági befektetésük célpontjáról, hogy milyen gyorsan tudják az adott várost megközelíteni, milyen közúti, vasúti közlekedési lehetőségekkel lehet odautazni. Ezen felül elengedhetetlen elegendő parkolási lehetőséggel rendelkezni.

A minőségi, élhető környezet luxus. Gondoljunk csak Kína, az USA vagy éppen Nyugat-Európa ipari városainak egészséget károsító, szennyezett levegőjére, túlzsúfolt utcáira, ahol garantált a fizikai és szellemi egészségkárosodás. Ezzel szemben Veszprém igazi oázis, egyfajta zöld sziget. Ezzel az adottsággal élnünk kell! Ki kell használnunk, hogy nálunk jó és egészséges élni. Ezt azonban tovább kell fejleszteni a közlekedés optimalizálásával, az energiatakarékos, zöld házak fejlesztésével.

Mindehhez elengedhetetlen a tudás-háttér. A Pannon Egyetemnek, a számtalan középiskolának köszönhetően ez is rendelkezésre áll. Ezt az adottságot kell jobban kihasználni, felhasználni az elkövetkező években. Olyan tudományos műhelyek jelentik a fejlődést, ahol újító gondolatok válnak valósággá, ahol a szellem testet ölt – vagyis a szellemi, tudományos eredményeket a mindennapokban, a gazdaságban tudjuk alkalmazni.

A nagy ötletek mellett a hétköznapok szellemisége is átalakulóban van. Szükségesek az emberléptékű és emberbarát fejlesztések is. A leghétköznapibb szolgáltatásoknak is ebbe az irányba kell elmozdulniuk.

A felhasználóbarát, emberközpontú gondolkodás hatással lesz az oktatásra is. Jobban össze kell kapcsolódnia Veszprémnek a diáksággal, iskoláival, egyetemével. Egymás megismerése, az egymástól való tanulás sok energiát szabadít fel, amely megtermékenyíteni a város szellemi és gazdasági életét egyaránt.

Szükségünk van a fiatalokra, mert ők a jövő, a jövőnk. Veszprémnek állandóan fiatalodni kell, s ehhez az életének, szolgáltatásainak is fiatalodni muszáj. Új közösségi terekre van szükségünk, ahol pihenni, szórakozni, tanulni, dolgozni lehet egyszerre – vagy egymás mellett.  Ha ezt jól megvalósítjuk, nő a városunk megtartóereje.

Nagyon fontos, hogy a fiatalok mellett ne feledkezzünk meg a középkorúakról, a nyugdíjasokról sem, mert ők együtt jelentik Veszprémet, és csak együtt léphetünk előre, csak együtt lehetünk sikeresek. Figyelembe kell venni, hogy minden életkornak sajátos igényei, elvárásai vannak. Ha erre figyelünk, akkor az egyént és a közösséget összhangba tudjunk hozni, s akkor erősebb lehet Veszprém – a korosztályok együttműködése intenzívebbé, élhetőbbé teheti a várost!

Az együttműködés emellett tovább építheti a bizalmat. Veszprém soha nem volt a belső harcok városa, mindig egyfajta józan együttműködés jellemezte, mindig a pártpolitika fölé tudta magát helyezni. A vezetőkbe vetett bizalom az együttműködéstől, a nyitottságtól csak tovább nőhet, és ez egyet jelent a sikeres fejlődéssel.

Az okos kormányzás a figyelmes, nyitott gondolkodáson túl a hatalom megosztását is jelenti. Nem kell az önkormányzatnak egyedül vállalni az összes munkát. Be lehet vonni a civileket, a cégeket, az embereket a munkába – meg kell osztani a feladatokat, a felelősséget.

Ezt az együttműködésre épülő, önmagát állandóan megújítani képes gondolkodást kell megvalósítani a gazdaságban is. Léteznek olyan cégek, amelyek piaci alapon gondolkodnak, ám nemcsak a profitot, hanem a helyi lakosság igényeinek kielégítését is munkájuk középpontjába helyezik, nem eltaposni akarják a többieket, hanem együttműködni. Közös pályázatokra, közös gazdaságtervezésre, sok kis cégre van szüksége Veszprémnek.

Az összefogás, a nyitottság szemlélete egy idő után szinte önjáró erőként állandóan megmozgatja a várost. A gazdag és pezsgő kulturális élet a város gazdasági életének katalizálásában is szerepet játszik. A kreatív gondolatok megjelennek a vállalkozásokban, és ezáltal új dimenzióba helyezik Veszprémet a nemzetközi gazdasági térben. Egyedivé válhat Veszprém gazdasága, kultúrája, oktatása, az egész város! A gazdaság pedig visszahat a kulturális életre. Megtanítja a kultúra szereplőit, szolgáltatóit a gazdasági elvárásokra, a piacszerű gondolkodásra. A kultúra nem egyfajta elitista megnyilvánulás lesz, hanem a mindennapok lételeme. A gazdaság és a kultúra egymásra hatása megmozgatja Veszprém turisztikai képét is. Az állatkert, a vár mellett újabb attrakciók jelennek meg. Növekedik a szolgáltatások minősége, sokszínűsége, erősödik az egyediségük.

Mindehhez pedig aktív kommunikáció szükséges. Hatékony üzeneteket kell megfogalmaznunk érthetően, és mindezt el kell juttatnunk a veszprémiekhez, a városhoz kötődőkhöz, a külvilághoz. Nem eshetünk abba a hibába, hogy csak önmagunkra figyelünk,  fel kell fognunk a világ üzenetét, kritikáját, válaszolnunk kell a kérdésekre. Nem kinyilatkoztatásra, hanem kölcsönös párbeszédre van szüksége Veszprémnek. Elengedhetetlen egy szellemi központ, amely mozgatja a kommunikációt, megfogalmazza az üzeneteket, amely érti a médiumok, a gazdaság, a politika, a hétköznapok nyelvét. Csak ez az összetett kommunikáció képes a folyamatosan változó, fejlődő Veszprémet a nyilvánosság porondjára helyezni, és ott is tartani! Nem elég nagyot gondolnunk, és azt megvalósítanunk, azt meg is kell mutatnunk önmagunk és a világ előtt. Mert ettől erősödik „veszprémi tudatunk”, mert ezzel erősítjük Veszprém profilját, megítélését. Mert ez pénzt, elismerést, fejlődést, szebb életet jelent nekünk!

Jelen pillanatban a világ feszegeti határait, állandóan a megújulást, a frissülést, az előrelépést keresi. Minden pillanatban új és új dolgok születnek, minden pillanatban új és új kérdések, kihívások jelennek meg. Aki ebben a világban megáll, lepihen, az lemarad, elmarad. Veszprém sem maradhat állva, mozgásban kell lennie – sőt fokoznia muszáj a tempót. De mindezt úgy kell tennie, hogy figyeljen múltjára, a jelen eredményeire, a polgáraira és az egyediségre. Veszprém sikerre van ítélve adottságai, eddigi eredményei miatt. De ezt csak közös munkálkodással, a kultúra, a gazdaság, az oktatás, az önkormányzat, a civilek együttműködésével, egymásra figyelve lehet megvalósítani!

 

Pethő Imre
Fotó: Babják Tamás